Servis pre zamestnávateľa

Ako ADZ /Agentúra Dočasného Zamestnávania/

- vyhľadanie pracovníka

- prijatie pracovníka do vlastného pracovného pomeru

- výber pracovníkov osobným pohovorom

- vedenie kompletnej personálnej, účtovnej a mzdovej agendy za pracovníka

- doprava na určené miesto výkonu práce pracovníka

 

 Ako SZÚ /Sprostredkovanie zamestnania za úhradu/

- sprostredkovanie zamestnania za úhradu ako personálna agentúra

- profesionálny nábor a výber zamestnancov a pracovníkov

Dočasné zamestnávanie prispieva vo výraznej miere k zvýšeniu efektivity práce a firmám znižuje náklady !